Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Isnin, 12 Januari 2009

Antara Realiti Dan Fantasi

Tanggal 13 Januari 2009 bakal menjelang dalam beberapa jam lagi. Segala keputusan semua terletak di tangan setiap mahasiswa dan mahasiswi dalam menentukan bakal pimpinan Universiti Teknologi Malaysia yang bermotokan 'Kerana tuhan Untuk Manusia'. Andai di lihatkan dari segi moto itu, kita sebagai mahasiswa yang merupakan orang yang mempunyai ilmu yang tinggi sepatutnya lebih memahami bahawa kita sebagai hamba kepada Tuhan iaitu Allah hendaklah kita mematuhi segala perintahNya dan meninggalkan segala laranganNya. Dalam kontek lain kita sebagai mahasiswa hendaklah bertindak untuk menegakkan agama Allah di muka bumi ini dan bukannya kita ingin melihat siapa yang lebih hebat dalam menguruskan pentabiran dan kebajikan mahasiswa.

Firman Allah:

"dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepadaKu."

Surah Adzariyat: 56

Allah berfirman lagi:

"dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada Malaikat; "Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi". mereka bertanya (tentang hikmat ketetapan Tuhan itu Dengan berkata): "Adakah Engkau (Ya Tuhan kami) hendak menjadikan di bumi itu orang Yang akan membuat bencana dan menumpahkan darah (berbunuh-bunuhan), padahal Kami sentiasa bertasbih Dengan memujiMu dan mensucikanMu?". Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui akan apa Yang kamu tidak mengetahuinya".

Surah Al-Baqarah: 30

Apakah kita sebagai mahasiswa telah banyak menyumbang kepada Agama Allah? Jadi tepuk dada tanya iman masing-masing. Wahai mahasiswa dan mahasiswi sekalian marilah sama-sama kita memajukan dan melandaskan universiti kita ini dengan hukum-hakam Allah dan tidak mengsia-siakan kehidupan kita dengan tarbiyah kemewahan yang melalaikan kita dari Allah. Marilah mahasiswa kita memilih pimpinan kita dari kalangan orang-orang yang bertaqwa kerana mereka inilah yang akan membentuk satu persekitaran kepada kita.Andai kata pemimpin itu mahu gejala sosial di persekitaran kita maka itulah yanh kita dapat dan sebalik.

W`salam....
~@KEYHEARTS@~


Tiada ulasan: