Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan,Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah Yang Maha Pemurah,Yang mengajar (manusia) dengan perantaran kalam,Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Ketahuilah! Sesungguhnya manusia benar-benar melampaui batas,kerana dia melihat dirinya serba cukup. Sesungguhnya hanya kepada Tuhanmulah kembali(mu).

Khamis, 24 Februari 2011

Demokrasi vs SyuraSyura adalah kaedah pemerintahan yang penting dalam Islam. Ia merupakan cara yang terbaik yang boleh membaw pemerintahan serta pihak yang bertanggungjawab ke arah memperolehi pendapat yang unggul serta penyelesaian yang terbaik sama ada terhadap masalah yang dihadapi oleh negara ataupun sesuatu kebaikkan yang ingin dicapai oleh negara. Allah telah berfirman didalam al-Quran, surah Ali 'Imran ayat 159:

"Maka Dengan sebab rahmat (yang melimpah-limpah) dari Allah (kepadamu Wahai Muhammad), Engkau telah bersikap lemah-lembut kepada mereka (sahabat-sahabat dan pengikutmu), dan kalaulah Engkau bersikap kasar lagi keras hati, tentulah mereka lari dari kelilingmu. oleh itu maafkanlah mereka (mengenai kesalahan Yang mereka lakukan terhadapmu), dan pohonkanlah ampun bagi mereka, dan juga bermesyuaratlah Dengan mereka Dalam urusan (peperangan dan hal-hal keduniaan) itu. kemudian apabila Engkau telah berazam (Sesudah bermesyuarat, untuk membuat sesuatu) maka bertawakalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah mengasihi orang-orang Yang bertawakal kepadaNya."

Terdapat satu kenyataan yang mengatakan bahawa demokrasi itu merupakan pelaksaaan semasa terhadap system syura yang diperkenalkan oleh Islam. Kenyataan seumpama ini perlu ditolak kerana ia merupakan satu penipuan dan pemalsuan. Pada hakikatnya perbezaan antara demokrasi dan dan syura adalah seperti langit dan bumi. Antara kedua-dua system ini mempunyai perbezaan yang jauh serta yang luas dan dapat dilihat dalam perkara-perkara yang berikut:Rujukan dari: Sistem Politik Islam

1 ulasan:

tongchen@seattle berkata...

Greetings from USA! I love your blog.
Please visit me at:
http://blog.sina.com.cn/usstamps
Thanks!